Privacy beleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Heart of Living. Je dient je ervan bewust te zijn dat Heart of Living niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van de website geef je aan het hier omschreven privacy beleid van Heart of Living te accepteren.

Vertrouwelijkheid
Alle informatie die door deelnemers en cliënten worden verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Ook van deelnemers wordt verwacht dat zij de informatie van andere cursisten vertrouwelijk behandelen. Wat binnen de groep en binnen de workshops gezegd wordt, blijft binnen de groep.

Gebruik van onze diensten
Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en je op de hoogte te blijven houden van het actuele aanbod. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde erkende partij..

Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende activiteit die wij (gaan) bieden relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde erkende partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De door jou verstrekte informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Al onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Veranderingen
Dit deel van deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en administratieve systemen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de site of de systemen kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers aan de website de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

Uitschrijven dienst nieuwsbrief en mailings
Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je af te melden. Je kan ook een mail sturen naar Heart of Living om je uit te schrijven.